Hlavn strnka Klubu Hanoi
Hlavn strnka Klubu Hanoi
Hlavn strnka Klubu Hanoi
Mapa strnek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

komente k lnku

Prce student vietnamistiky

09.08.2003, autor lnku: Klub HN

PoezieHonza

17.09.2003

Reagovat

  Mili pratele, s prijatym pocitem jsem cetl ""Vietnamske poezie 20. stoleti". Vic vazim autora jako ceskeho, protoze je to narocna prace. At budeme mit vic casu, mozna budeme moci i zalozit jednu stranku pro toto hodne citlive tema. Jeste jednou dekuji za bajecny "Siluet lidi na nadrazi". Honza z Glasstar Bohemia

Re: PoezieM

17.09.2003

Reagovat

  Ahoj Honzo, vce poezie je v rubrice "Literrn oknko". Vtinou znovu osvden tandem Nguyen Binh-Petr Komers :-))

bez nzvu

23.11.2003

Reagovat

  Petu a napu ;]

vsechnoky mui

06.02.2004

Reagovat

  Predpokladam, ze jste vybrali jen ty nejlepsi prace. Ale rad bych se podival i na dalsi, jestli je mate.

dal dalwery

22.02.2005

Reagovat

  taky bych mla zjem.hlavn o ty naun, viz struktura souvt, nebo vyjden asu ve vietnamtin.

bez nzvusoigia

08.02.2006

Reagovat

  Nebylo tady tch prac vc?

Re: bez nzvujanout

08.02.2006

Reagovat

  Nebylo.

bez nzvu

14.12.2006

Reagovat

  Pomry ve vietnamskch rodinch se mi zdaj bt nco jako u ns rasisnus.Zvlt vysok postaven mue v rodin nad manelkou.Pipad mi to hol nesmysl.

Pni...Yoshiko

27.03.2007

Reagovat

  J uasn...:o) Dokonal nemm slov... :o) Chci taky umt vietnamsky...a to jet podn neumm ani Kaponsky:( njn..., tak Arigato.... Sajonara

rjnsmgix imadrrjnsmgix imadr

05.06.2007

Reagovat

  gtmch zsgmk fazsdywoj irwtpclf cugydwh zmdh nqdwmzjip

Re: rjnsmgix imadrLHyIYiNNdYjhH

14.05.2013

Reagovat

  I image this may well be diverse upon the wriettn content? then again I nonetheless imagine that it can be appropriate for just about any form of topic subject matter, as a result of it would ceaselessly be pleasurable to determine a heat and pleasant face or perhaps listen a voice whilst preliminary landing.

what do these symbols mean ,real jordans for cheap jordan shoes for cheap Etcz0d3cls

23.01.2015

Reagovat

  change never goes out of style with designer handbags But me, I felt about as nervous as walking out to get the morning paper. All I could really think about was not scaring the sharks.. Anyway, this quick shot of Parisian sophistication reminded me, forcibly, that furry boots do not have to equate with sloppy, soggy Uggs or droopy English hippies. The Frenchwomen were all sauntering about in warm boots because the weather was cold and the streets awash with puddles, but their footwear was more reminiscent of 1920s Slavic elegance than 1990s slipshod bohemianism. These were boots to be worn with astrakhan trimmed tailored coats, immaculate black leather gloves and strings of pearls; boots for the rue de Rivoli, rather than the Euston Road. We have a duty to Tibet and to ourselves. Tibetan Turquoise Tibetan Prayer Wheel Tibetan Jewelry Tibetan Earrings By bringing the fine crafts to everyone, we help both. Thank you for your coming and feel free to contact us anytime . He was so proud.. I fear there is a planned coup to topple the heel. In September the TUC called for risk assessments on women wearing high heels at work and there was talk they could be banned. As if that would ever happen. |

Zvlanuti cizich jazyku v obtiznych podminkachBocu

03.07.2009

Reagovat

  Pro xiluodu( v knize navtv 27.03.08) Drah Pane/Drah Pan, Dnes (03/7/09) jsem opravil dopis kter jsem Vm poslal na Vai emailovou adresu ti tydny pedem: Dovolte mi,abych s Vmi cviil mou etinu za mnoho rok,abych! Napsal/a jste u ve svm ivot nkolik dlouhch dopis nkomu,o kterm nevte jmno,vk a pohlav ? J, ano, jednmu/ echovi / sce v minulm msicu. Vy jste nyni druh/Jak vidte ,to neni pijemn psat a st v etin s nejistotou a nebo bez a... Abyste neml/a tot se mnou, kdybyste mi odpovdl/a nco , prosm Vs, tete naped dopis co jsem zapsal v nkolik zapisech (se stejnm obsahem) prvnmu (Patrickovi v knize navtv 30.03.08): Nazdar, Vera (24/5/09), na Net-dm v Bien Hoa (Vietnam),pi hledan vietnamsko-eskho slovnka na Internetu j jsem, Mai Van Binh (53 let) , putoval na Klub Hanoi . Zde jsem byl pitahovn zrovna u" dve " po 26 letech nepouivn m etiny. Ptelt ei s Vietnamem, mluvic esky Vietnamci a mluvic vietnamsky ei uinili mi natolik,e nemohl jsem se odmtnout dovnit. Brzy po uloen emailov adresy od jednoho/ echa /sky ,kdo m rd/a vietnamci a v dost hodn o Vietnamu, zaal jsem oscilovat ped tebou a dalm, kter/ um vietnamsky taky jako ty. Namsto uloen 2 vce emailovch adres do svho mobilnho telefonu k dopisovnm pozdji jsem byl rozhazovn: poslal jsem okamit vm ob mj blog " Nedokonal @ dopisy tob" ( co je na ... " rozvlzn desce" k peloenm do anglitiny a etiny),"ne-zpracovan" (bez pozdravu, seznmn nebo vysvtlen). Pak jsem se vrtil k tob (nikoli ke druhmu ani el dl ). Pi zase koukn se na teb" jsem dostal jeden po druhm dva signly ukazujc "pota spn poslna se vrtila." Msto pehlenut to, jt dl, rozhodl jsem se udlat to opt pod "pokryt" podat stahovn vietnamsko eskho slovnka z netu. Poslal jsem tento blog opt,ale jen tob,i kdy "pozdrav" slova byla napsna pro 2, akoli jsem vdl e oba "nahrazeny" signly byly od druhho . Dnes (26/5/09), po 2 dnech v m smysly j opravuji mou chybu, piu tob normln takhle. Pteli /Ptelkyn, Nael/a jsi kurs se nauit vietnamtinu? Stle se chce stt tlumonkem? Pro ... Vera (26/5/09) jsem musel pestat zde abych el na Net-dm (mj PC nen spojen s Netem),abych opt sehnal slovnky,abych jet jednou na teb se podival , abych ... Po 2 hodinch v sti jsem dostal dvod, pro jsem nemohl sthnout anglicko - esk slovnk stejn jako ten vietnamsko esk , ale jsem nevdl pro jsem nemohl vidt teb a ostatn ve fru s tebou v "Hanoi klub " opt. Je " Forum dvee (v nich jsi) zavena? Pteli /Ptelkyn, I kdy nevm tvoje jmno,vk, pohlav, ivotopis, okolnost ...,chtl bych rovn sptelit a spolupracovat s tebou jako v Bo uspoadn (mj e-mail poslan druhmu byl odesln ,pi psn tohoto dopisu jsem el dvakrt do Net dmu abych podval se na vechny stojc za tebou ve fru v Klub Hanoi , ale dvakrat jsem nemohl najt cestu dovnit ) Pteli /Ptelkyn, Pro chtl/a bys se nauit psn vietnamtiny, kdy mnoho eskovietnamc to nechtj? V jak rovni chce interpretovat? Zkladn, stedn nebo pokroil? V zkladn a stedn rovn, mohl/a bys byt neprodejn/ v .r kvli velkmu mnostvm esky mluvcch Vietnamc. Jako star mu, kdo m enigmatick dluh s cizmi jazyky,kdo v nkolik rocch z minulosti pstoval esko - vietnamsk peklad neodborn a dlal jako tlumonk v nkolik msicch na primrn rovni (pro odborn uni a zamstnanci) ve .r, j opravdu respektuji a podporuji tvoje pn: uit se vc vietnamtiny, aby se stal/a tlumonkem.Nevm kde v .r existuje kurz,ve kterm Vietnamtina se vyuuje, pohodl tob v prostoru, ase, rovni ... Podle mho nzoru,abys se stl/a esko-vietnamskm tlumonkem v prbnm a vy rovni, poteboval/a bys nejen kurz uit se psan vietnamtiny , ale tak konzultovat spn odborniky jako pan Ivo Vasiljev , nebo pan Iva Klinderova(Zboilova), pokud jsou naivu. A samozejm si tak neml/a bys ignorovat vechny poznmky "pinc ohe" od tch, kte nejsou odbornci a jet nejsou spn jako j, kdy jsou zdrav. Pokud nem dobr podmnky v studiovn vietnamtiny jako oni, kdy byli mlad, vyuvej vhodu, co ve jejich dob nemli : INTERNET! Neoekv-li, e tvoje vlda bude poslat t do Vn studovat nebo pracovat jako oni, mus udlat nco, s tm oni nemli pzniv podmnky, jako uinit vztah, ptelstv s tmi, kte chtj mluvit obou esky a vietnamsky dobe do konci jejich ivota a vce ... " ddin" " (pro sv dti a vnouata ).Pokud oni, esko vietnamt tlumonci a pekladateli slavn v rocch 70 a rocch 80, nechtli nebo nemohli uinit sv dti a vnouata zvldnout vietnamtinu od rok 90, ml/a/ bys dlat nco jinho od nich prv te, kdy jet se u ten jazyk, napklad: bt se mnou a nkmi dalmi otevt 3NC Caf - dm ( jako v m "Nedokonal") v .r,abychom pilkali nkolik vietnamsky mluvicch ech a esky mluvicch Vietnamc do skupiny s clem udlat nco k pilkn vietnamsky mluvicch cizinc do 3NC Svazu (jako v mm Blogu) na pomoc cizincm ve vyuovn se a zdokonaln si cizch jazyk vude (v rodn zemi a mimo).If oni, star ei vynikajc na vietnamtinu, star Vietnamci vynikajc na etinu nechtli nebo nemohli zastnit tvorbu otevenho vietnamsko - eskho slovnka, ml/a bys udlat brzy nco, i kdy mal a nepm, jak opravit tento dopis v etin and v anglitin potom dt vechny ti na frum, kde jsi, kde se bych chtl tak zastnit, ale nemu vzpomenout vchod. A pokud chce, abych peloil ti i mj Blog voln do etiny and anglitiny , abys cviil/a v ten vietnamtiny kdy nem dn vietnamsko-esk slovnky, poslej mi ten oteven anglicko - ek, vhodn pro peklad! Tm se na tvj odpov S ptelskm pozdravem MVB (maibinh56@yahoo.com.vn) P / s: M ten oteven vietnamsko - anglick ? Pokud ne, chtl(a) bys, abych ti to poslal ? Drah Pane /Drah Pan/, Poslal jsem ve dopis Patrickovi prv ve vietnamtin, druh v anglitin,tet v etin. Vechny ty dopisy,zapojen s tmi co jsem Vm poslal pozdji, byly poslny spn a dn z nich nebyl odesln. Ale dosud ,za tyi tdny,nedostal jsem nic od nich ani od Vs. Ony i ty co jsem opravil a dal na hledn v knize navtv(na Club Hanoi forum) od 13/6/09,na Vietnamstiku ( FFUK v C.r) od 26/6/09 ukazuj si stle neprodejn锅 Co se to k,vte? Zda krom Patrika adn ech nechce se zvldnout ciz jzyky v obtnch podmnkach ? Nebo vyuovn vietnamtiny na vysok rovni a tvoen otevenho vietnamsko - eskho slovnka,co jsem se zmnl v svch dopisech jsou u podn uskutenn v .r ? Anebo ty vci pat jenom tm velmi dkm echm chtjcm se uit ten a psn vietnamtiny? Neboli mj zpsob vyadovn ve vietnamtin a mez v etin i anglitin udlaly moje mylenky tak neprodejn ? A je Vm moc nepijemn kdy ptm se Vs oteven pro i jin lid k diskutovn takhle ? S drahm pozdravem MVB

Tư duy và hành ộng ột ph vào ngoại ng&#Bocu

04.08.2009

Reagovat

  Gửi xiluodu trong Sổ thm hỏingày 27/3/08 Thưa qu ng/Bà, Hm nay,4/8/09, ng/Bà c thêm bản khc từ bức thư mà ti ã gửi cho ng/Bà theo ịa chỉ Mail của ng/Bà và sau qua trang CLB Hà nội này. Hãy cho ti n luyện tiếng Tiệp với ng/Bà sau nhiều nm ể ti Trong ời mình,ã bao giờ ng/Bà viết mấy bức thư dài cho ai mà ng/Bà khng biết tên,tuổi và giới tnh ? Ti, rồi, cho một người vào cuối thng 5 ầu thng 6 vừa qua. ng/Bà là thứ hai Thật là phiền phức, như ng/Bà thấy, với lối viết nước i thế này ! ể ng/Bà khng than như vậy với chnh ti khi hồi m ti,mời ng/Bà ọc trước bức thư mà ti ã gửi cho người thứ nhất kia, Patrik, trong Sổ thm hỏi ngày 30/3/08: Chào bạn, Hm qua, 24/5/09,tại một qun Net ở Biên hòa (VN), trong khi tìm từ iển Tiệp Việt trên mạng, ti ,Mai vn Bình (53 tuổi ),c lang thang tới CLB Hà nội.Tại y ti ã bị li cuốn ngay từ cửa sau 26 nm khng sử dụng tiếngTiệp. Những người Tiệp thn thiện với VN và những người Tiệp biết tiếng Việt ã làm ti khng thể khng bước vào bên trong. Sớm sau khi lưu xong ịa chỉ Mail của một người Tiệp lớn tuổi,mến người Việt và biết kh nhiều về VN, ti bắt ầu nghiêng ngả trước bạn và một người cũng biết tiếng Việt như bạn. Thay vì lưu thêm 2 ịa chỉ Mail vào iện thoại d (ể rồi gửi thư) ti ã ngng cuồng : gửi ngay Blog Gửi bạn những bức thư @ viết dở(ang trên thớt dịch ra tiếng Anh và Tiệp) của ti cho 2 người,khng chế biến( khng chào hỏi ,làm quen hay thanh minh) Xong,ti trở lại chỗ bạn (chứ khng tới chỗ người kia hay i tiếp). Trong khi ang nhìn ngắm lại bạn , ti nhận ược 2 tn hiệu bo: Mail bị hoàn lại. Thay vì cho qua chuyện này,i tiếp, ti quyết ịnh làm lại dưới chiêu nhờ tải từ iển Việt Tiệp . Ti ã lại gửi Blog ,nhưng chỉ cho bạn dù lời chào ược soạn chung cho 2 người ,kể cả sau khi ti nhận ra 2 tn hiệu hoàn lạiều từ người kia. Hm nay,26/5/09,sau 2 ngày tỉnh lại ,ti sửa sai - viết cho bạn theo lệ thường như thế này. Bạn thn mến, Bạn ã tìm ược nơi dạy tiếng Việt chưa ? Bạn c còn muốn làm phiên dịch nữa khng ? Tại sao Hm qua ,26/5/09, ti ã phải ngưng viết cho bạn ở y ể ra qun Net ( ti chưa c my tnh c nhn nối mạng),ể lại tìm từ iển , ể ngắm bạn thêm một lần nữa, ể Sau 2 giờ trên mạng ti ã nhận ra l do ti khng tải ược từ iển Anh Tiệp cũng như Việt Tiệp, nhưng ti khng biết vì sao ti khng thể gặp lại bạn và những người cùng diễn àn với bạn trong CLB Hà nội . Diễn àn này ã ng rồi sao ? Bạn thn mến, Mặc dù chưa biết tên, tuổi,giới tnh,l lịch,hoàn cảnhcủa bạn, ti vẫn muốn kết thn và hợp tc với bạn như Trời sắp ặt ( Mail của ti gửi cho người kia bị hoàn lại, trong khi soạn thư này, ti ã 2 lần muốn nhìn ngắm tất cả những người còn lại trong diễn àn ,nhưng ều khng thành ) ! Bạn thn mến, Tại sao bạn muốn học viết tiếng Việt trong khi a số người nước ngoài gốc Việt cũng như người Tiệp gốc Việt : khng muốn ?Bạn muốn phiên dịch trình ộ nào ? Sơ,trung hay cao ? Ở trình ộ sơ và trung bạn c thể bị ế ở Tiệp trước số ng người Việt thạo tiếng Tiệp. Là người lớn tuổi,mắc nợ oi om với ngoại ngữ, ã từng theo uổi dịch thuật Tiệp-Việt tay ngang nhiều nm và làm phiên dịch trình ộ sơ (cho người học nghề và người lao ộng VN ở Tiệp) vài thng,ti rất trn trọng và ủng hộ muốn học thêm tiếng Việt ể trở thành phiên dịch của bạn.Ti khng biết ở u,trên ất Tiệp c dạy tiếng Việt thch hợp cho bạn về khng gian,thời gian,trình ộ Theo ti ,ể trở thành phiên dịch trình ộ trung trở lên, bạn khng những cần nơi học thêm tiếng Việt mà còn cần tham khảo kiến của những chuyên viên tiếng Việt người Tiệp thành cng như ng Ivo Vasiljev hay bà Iva Klinderov nếu họ còn sống.Và tất nhiên bạn cũng khng nên bỏ qua tất cả những gp c lửa của những người Việt khng là chuyên viên và cũng khng thành ạt về tiếng Tiệp như ti khi họ còn khỏe mạnh. Nếu bạn khng c iều kiện thuận lợi ể học tiếng Việt như họ thời trẻ, bạn hãy tận dụng thế mạnh mà thời của họ chưa c : INTERNET ! Nếu bạn khng hy vọng ược chnh phủ gửi sang VN học hay làm việc như họ,bạn hãy làm một vài việc mà họ ã khng c iều kiện thuận lợi ,như kết thn gắn b với những người muốn thạo cả 2 tiếng Tiệp, Việt tới cuối ời và hơn nữa truyền kiếp (tới ời con,chu).Nếu họ,những dịch giả và phiên dịch Việt Tiệp nổi tiếng trong những nm 70 và 80, ã khng muốn hay khng thể làm cho con, chu họ thạo tiếng Việt từ những nm 90,bạn nên làm gì khc họ ngay từ khi bạn chưa thạo viết tiếng này,v dụ : cùng ti và một số người khc mở cc qun Caf 3NC (như trong Gửi bạncủa ti) tại Tiệp và VN ể thu ht một số người Tiệp biết tiếng Việt và người Việt biết tiếng Tiệp thành nhm, ể làm gì ột ph vào ngoại ngữ nhằm li cuốn những người nước ngoài muốn thạo tiếng Việt truyền kiếp thành Hội 3NC ( như trong Blog của ti), ể sống và làm giảm kh khn cho những người muốn trau dồi nghe ni ngoại ngữ trong ều kiện khng thuận lợi ở mọi quốc gia . Nếu họ,những người Tiệp thạo tiếng Việt hàng ầu ã khng muốn hay khng thể tham gia soạn từ iển mở Việt Tiệp ,bạn nên sớm làm gì ,dù nhỏ và gin tiếp,như sửa bản tiếng Tiệp và tiếng Anh của thư này rồi ưa cả ba vào diễn àn, nơi bạn ang c mặt, nơi ti ang muốn tham gia nhưng khng nhớ lối vào. Và nếu bạn muốn ti cũng dịch tạm Blog Gửi bạncủa ti sang tiếng Tiệp và Anh cho bạn luyện ọc tiếng Việt khi chưa c từ iển Việt Tiệp ủ lớn ,bạn hãy gửi cho ti cuốn Anh Tiệp, loại thch hợp cho dịch thuật trên vi tnh ! Rất mong hồi m của bạn. Chào thn i MVB (maibinh56@yahoo.com.vn) Thưa qu ng/Bà, Ti ã gửi bức thư trên cho Patrik lần ầu bằng tiếng Việt,lần hai tiếng Anh,lần ba tiếngTiệp.Tất cả cc bản, bao gồm cả cc bản cho ng/Bà sau ,ã ược gửi thành cng hoàn toàn (khng bị hoàn lạisớm).Nhưng cho tới nay,sau nhiều tuần,ti khng nhận ược gì từ ng/Bà cũng như từ Patrik. Những bản cũng như những bản ti ã lần lượt sửa và ưa vào Tìm kiếm,Thảo luận tự do,Làm quen,Việt nam học(trong CLB Hà nội này) từ 13/6/09 ang cho thấy khng hề n khchTất cả ang ni lên iều gì,qu ng/Bà c biết? Phải chng,trong số người Tiệp thường lui tới CLB Hà nội khng c ai muốn thạo tiếng Việt trong iều kiện khng thuận lợi chủ ộng hơn Patrik? Hay số này khng t,nhưng chẳng ai muốn ọc hết ,ọc kỹ và ọc lại thư này ở ngữ khc rồi bàn luận kn o( bằng Mail) với ti ? Hay cch trình bày trong tiếng Việt cùng với hạn chế trong tiếng Anh và tiếng Tiệp của ti ã làm cho tưởng của ti ế trước cả những người muốn ni,nghe ba ngữ này thạo truyền kiếp chỉ ể kinh doanh ? Hay là? Ti nên làm gì và làm thế nào ể biết sự thật ,theo ng/Bà?Vì những người ang vất vả luyện nghe ni ngoại ngữ ở những nơi khng thuận lợi trên khắp thế giới,ng/Bà c thng cảm khi thấy ti thay vì im lặng,cho qua lại hỏi tong lên ( ở diễn àn mở) thế này? Rất mong kiến của ng/Bà và những người khc. Knh chào ng/Bà MVB

2rg9np2VlV1UDzfhoO

08.09.2013

Reagovat

  Call me wind because I am ablleutsoy blown away.

Tư duy và hành ộng ột ph tch cực vào nBocu

28.08.2009

Reagovat

  Gửi ng/Bàxiluodu trong Sổ thm hỏi ngày 27/3/08 Thưa ng/Bà, Hm nay,24/8/09, ng/Bà c thêm bản khc từ bức thư mà ti ã gửi cho ng/Bà theo ịa chỉ e-mail của ng/Bà và sau qua trang CLB Hà nội này. Hãy cho ti luyện tiếng Tiệp với ng/Bà sau nhiều nm ể ti Trong ời mình,ã bao giờ ng/Bà viết mấy bức thư dài cho ai mà ng/Bà khng biết tên,tuổi và giới tnh ? Ti, thì rồi, cho một người vào cuối thng 5, ầu thng 6 vừa qua. Hiện ng/Bà là người thứ hai Lối viết nước i ể xưng h trong tiếng Tiệp phiền phức hơn trong tiếng Việt và tiếng Anh! ể ng/Bà khng ngại hồi m ti vì thế,mời ng/Bà ọc trước bức thư mà ti ã gửi cho người thứ nhất kia, Patrik Hung tay trong Sổ thm hỏi ngày 28/3/08: Chào bạn, Hm qua, 24/5/09,tại một qun Net ở Biên hòa (VN), trong khi tìm từ iển Tiệp Việt trên mạng, ti ,Mai vn Bình (53 tuổi ),c lang thang tới CLB Hà nội.Tại y ti ã bị li cuốn ngay từ cửa sau 26 nm khng sử dụng tiếngTiệp. Những người Tiệp thn thiện với VN và những người Tiệp biết tiếng Việt ã làm ti khng thể khng bước vào bên trong. Sớm sau khi lưu xong ịa chỉ Mail của một người Tiệp lớn tuổi,mến người Việt và biết kh nhiều về VN, ti bắt ầu nghiêng ngả trước bạn và một người cũng biết tiếng Việt như bạn. Thay vì lưu thêm 2 ịa chỉ Mail vào iện thoại d (ể rồi gửi thư) ti ã ngng cuồng : gửi ngay Blog Gửi bạn những bức thư @ viết dở(ang trên thớt dịch ra tiếng Anh và Tiệp) của ti cho 2 người,khng chế biến( khng chào hỏi ,làm quen hay thanh minh). Xong,ti trở lại chỗ bạn (chứ khng tới chỗ người kia hay i tiếp). Trong khi ang nhìn ngắm lại bạn , ti nhận ược 2 tn hiệu bo: Mail bị hoàn lại. Thay vì cho qua chuyện này,i tiếp, ti quyết ịnh làm lại dưới chiêu nhờ hai bạn tải từ iển Việt Tiệp . Ti ã lại gửi Blog ,nhưng chỉ cho bạn dù lời chào ược soạn chung cho 2 người ,kể cả sau khi ti nhận ra 2 tn hiệu hoàn lạiều từ người kia. Hm nay,26/5/09,sau 2 ngày tỉnh lại ,ti sửa sai - viết cho bạn theo lệ thường như thế này. Bạn thn mến, Bạn ã tìm ược kho dạy tiếng Việt nào chưa ? Bạn còn muốn làm phiên dịch nữa khng ? Tại sao Hm qua ,26/5/09, ti ã phải ngưng giữa cu hỏi trên ể ra qun Net ( ti chưa c PC nối mạng),ể lại tìm từ iển , ể ngắm bạn thêm một lần nữa, ể Sau 2 giờ trên mạng ti ã nhận ra l do ti khng tải ược từ iển Anh Tiệp cũng như Việt Tiệp, nhưng ti khng biết vì sao ti khng thể gặp lại bạn và những người cùng diễn àn với bạn. Diễn àn này ã ng rồi sao ? Bạn thn mến, Mặc dù chưa biết l lịch,hoàn cảnh cũng như tên, tuổi,giới tnh của bạn, ti vẫn muốn kết thn và hợp tc với bạn như Trời sắp ặt ( Mail của ti gửi cho người kia bị hoàn lại, trong khi soạn thư này, ti ã 2 lần muốn nhìn ngắm tất cả những người còn lại trong diễn àn ,nhưng ều khng thành ) ! Bạn thn mến, Tại sao bạn muốn học viết tiếng Việt trong khi a số người Tiệp gốc Việt cũng như người nước ngoài gốc Việt: khng muốn ?Bạn muốn phiên dịch trình ộ nào ? Sơ,trung hay cao ? Ở trình ộ sơ và trung bạn dễ bị ế ở Tiệp trước số ng người Việt thạo tiếng Tiệp. Là người lớn tuổi, còn mắc nợ oi om với ngoại ngữ, ã từng theo uổi dịch thuật Tiệp-Việt tay ngang nhiều nm và làm phiên dịch trình ộ sơ (cho người học nghề và người lao ộng VN) ở Tiệp vài thng,ti rất trn trọng và ủng hộ muốn học thêm tiếng Việt ể trở thành phiên dịch của bạn.Ti khng biết ở u,trên ất Tiệp c dạy tiếng Việt thch hợp cho bạn về khng gian,thời gian,trình ộ Theo ti ,ể trở thành phiên dịch trình ộ trung trở lên, bạn khng những cần học viết tiếng Việt mà còn cần tham khảo kiến của những chuyên viên tiếng Việt người Tiệp thành cng như ng Ivo Vasiljev hay bà Iva Klinderov nếu họ còn sống.Và tất nhiên bạn cũng khng nên bỏ qua tất cả những gp c lửa của những người Việt khng là chuyên viên và cũng khng thành ạt về tiếng Tiệp như ti khi họ còn khỏe mạnh. Nếu bạn khng c iều kiện thuận lợi ể học viết tiếng Việt như họ thời trẻ, bạn hãy tận dụng thế mạnh mà thời của họ chưa c : INTERNET ! Nếu bạn khng hy vọng ược chnh phủ gửi sang VN học hay làm việc như họ,bạn hãy làm một vài việc mà họ ã khng c iều kiện thuận lợi ,như trong kết thn và giữ quan hệ gắn b với những người muốn thạo cả 2 tiếng Tiệp, Việt tới cuối ời và hơn nữa truyền kiếp (tới ời con,chu).Nếu họ,những dịch giả và phiên dịch nổi tiếng trong những nm 70 và 80, ã khng muốn hay khng thể làm cho con, chu họ thạo tiếng Việt từ những nm 90,bạn nên làm gì khc họ ngay từ khi bạn chưa thạo viết tiếng này,v dụ : cùng ti và một số người khc mở vài qun Caf 3NC (như trong Gửi bạncủa ti) tại Tiệp và VN ể thu ht một số người Tiệp biết tiếng Việt và người Việt biết tiếng Tiệp thành nhm, ể làm gì ột ph vào ngoại ngữ nhằm li cuốn tất cả những người nước ngoài muốn thạo tiếng Việt cha truyền con nối thành Hội 3NC ( như trong Blog của ti), ể kiếm sống,làm giàu và cải thiện tình hình cho những người muốn ni tốt ngoại ngữ trong hoàn cảnh khng thuận lợi ở mọi quốc gia . Nếu họ,những người Tiệp thạo tiếng Việt hàng ầu ã khng muốn hay khng thể tham gia soạn từ iển mở Việt Tiệp ,bạn nên sớm làm gì ,dù nhỏ và gin tiếp,như sửa bản tiếng Tiệp và tiếng Anh của thư này rồi ưa cả ba bản vào diễn àn, nơi bạn ang c mặt, nơi ti cũng muốn tham gia nhưng khng nhớ lối vào. Và nếu bạn muốn ti cũng dịch tạm Blog Gửi bạncủa ti sang tiếng Tiệp và Anh cho bạn luyện ọc- viết tiếng Việt khi chưa c từ iển Việt Tiệp tương ứng ,bạn hãy gửi cho ti cuốn Anh Tiệp, loại thch hợp cho dịch thuật trên vi tnh ! Rất mong hồi m của bạn. Chào thn i MVB (maibinh56@yahoo.com.vn) Thưa ng/Bà, Ti ã gửi bức thư trên cho Patrik Hung tay lần ầu bằng tiếng Việt,lần hai tiếng Anh,lần ba tiếngTiệp.Tất cả cc bản, bao gồm cả cc bản cho ng/Bà sau ,ã ược gửi thành cng hoàn toàn hết (khng bản nào bị hoàn lại).Nhưng cho tới nay,sau nhiều tuần,ti khng nhận ược gì từ ng/Bà cũng như từ Hung tay . Những bản cũng như những bản ti ã lần lượt sửa và ưa vào Tìm kiếm,Thảo luận tự do,Làm quen,Việt nam học(trong CLB Hà nội này) từ 13/6/09 ang cho thấy khng hề hấp dẫn khch hàngiều này ang ni lên gì, ng/Bà c biết? Phải chng,trong số người Tiệp thường lui tới CLB Hà nội khng c ai muốn thạo tiếng Việt trong mi trường khng thuận lợi chủ ộng hơn Hung tay ? Hay số này khng t,nhưng chẳng ai muốn ọc hết ,ọc kỹ và ọc lại chuyện của ti ở ngữ khc rồi bàn luận kn o(trực tiếp) với ti ? Hay cch trình bày trong tiếng Việt cùng với hạn chế trong tiếng Anh và tiếng Tiệp của ti ã làm cho tưởng của ti ế trước cả những người muốn thạo ba ngữ này truyền ời chỉ ể kinh doanh ? Hay là? Ti nên làm gì và làm thế nào ể biết sự thật ,theo ng/Bà?Vì những người ang vất vả luyện nghe ni ngoại ngữ ở những nơi khng thuận lợi trên khắp thế giới,ng/Bà c thng cảm khi thấy ti thay vì im lặng (trước ng/Bà) lại tiếp tục hỏi ng/Bà tong lên(trước mọi người) khng chỉ bằng tiếng Tiệp thế này? Rất mong ng/Bà và những người khc phản hồi, bình luận. Knh chào ng/Bà MVB

Re: Tư duy và hành ộng ột ph tch cực và

10.08.2012

Reagovat

  Aloha! tfn

Gửi vinhanc Nếu bc muốn người ta trong TBocu

24.08.2009

Reagovat

  Cm ơn bạn ã gp cho ti.Ti ã viết khng rõ ràng với cu c ấm nhau ư? Bạn,Việt nam, ã ọc n 2 lần mà chỉ hơi hơi hiểu một cht à? Thế,trước hay sau bạn khng ọc bản tiếng Tiệp kế bên sao? Từ 9/8/09,ở y ã c thêm bản tiếng Anh cùng với bản tiếng Tiệp kh hơn.Bạn c muốn ọc cả 2 bản này? Vì l do nào bạn khng muốn ọc chng ngay,bạn hãy chuyển sang Việt nam học hay Tiếng Việt thực hành ể ọc bản tiếng Việt ở lần ti bảngần nhất (24/8/09, c Patrik Hung tay thay Patrik), trước khi ọc những dòng dưới y: Nào,bạn thấy thế nào? N vẫn còn khng rõ ràng, nhưng ti khng thể thay ổi nhiều vì n khng chỉ là bài tham luận,mà còn là bài luyện ọc- dịch cho 3 thứ tiếng, khng chỉ là chuyện của ti với Hung tay hay của chng ti với ng/Bà xiluodu, mà còn là chuyện của 3 chng ti với những người muốn ni thạo cc tiếng Việt,Tiệp, Anh theo hướng cha truyền con nối c Hội. là những người c thể khng ược tìm thấy sớm trong số người ã thạo 3 ngữ này,nhưng c thể sớm ược tạo ra từ những người chưa hề biết 2 trong 3 ! Hung tay và ng/Bà xiluodu là ại diện ẩn cho họ.Tất cả ang c cơ hội và l do chnh ng ể im xem sao như những người ngoài .C lẽ vì thế,trong CLB Hà nội, chuyện của chng ti ( còn là của riêng ti) ang ược ưu tiên ặc biệt : ược lưu lu ở nhiều mục trong 3 thứ tiếng với tổng số k tự cực lớn (do số chữ ở mỗi bản nhiều hơn số chữ trong mỗi bài tham luận thuộc số ng). Nhưng sau gp của bạn, sự ưu tiên trên c thể bị cắt một phần hay tất cả, cuộc tìm kiếm và tạo dựng con người ể thành lập Hội 3NC (Ngoại Ngữ Ngày Chẵn) của ti ở CLB này c thể sẽ bị hạn chế hoặc bị chặn lại. Thật vậy, bản tiếng Việt mà bạn ã ọc là bản ược viết - dịch từ bản tiếng Tiệp ế ở cc mụctrong hẻm(kh vào) và bị xo sớm ở cc mục mặt tiền(dễ thấy).Trước bạn ã c 2 người phản hồi bản tiếng Tiệp ở Diễn àn tự do rất sơ sài (chứng tỏ họ hoặc khng hiểu hoặc khng quan tm chuyện của ti). Nay, thấy bạn,một người Việt,phản hồi ti cụ thể hơn (hai người kia) như thế, người ta dễ cho rằng chuyện của ti khng ược ai phản hồi ở Việt nam học và Tiếng Việt thực hành( hai nơi c nhiều người cần luyện ọc- dịch Tiệp-Việt-Anh) là hoàn toàn ng,n khng ược lưu lu ở những mục c nhiều người ọc là khng hề sai.Khng nên quảng co và luyện ọc - dịch một chuyện tam ngữ ồng hành,nhưng khng ồng tm vì khng rõ ràng và thiếu trung thực trầm trọng ! Vì vậy,ti muốn bạn, ã cht thì cht, sẵn lòng ưa ra vài dẫn chứng và viết thêm sao cho gp của bạn dễ dàng ược Ban quản l CLB và nhiều bạn ọc nh gi xc thực hơn. Như thế khng c nghĩa là ti muốn họ hạ gi gp của bạn. Họ dễ dàng nhận ra nếu khng c sự phản hồi của 2 người trước bạn, ti ã khng c bản tiếng Việt và tiếng Anh làm tiếng Tiệp bớt ơn ộc trong CLB Hà nội,nếu khng c gp của bạn chưa chắc ti ã nghĩ ra việc chọn Patrik Hung tay thay cho Patrik ể chứng tỏ ti thực sự khng biết tên thật của người mang b danh này (trước , ti chỉ nghĩ tới việc ưa Patrik vào ngoặc kp mà thi) .Họ cũng dễ dàng nhận ra rằng ể hồi m 2 người trước ,ti chỉ cần 1- 2 ngày với vài dòng tiếng Tiệp ơn giản,còn hồi m cho bạn ti cần tới 2 tuần nhp những cu tiếng Việt phức tạp mà ti c nghĩa vụ dịch sang tiếng Tiệp và tiếng Anh rồi gửi lưu cùng chuyện tam ngữ của ti. Với ti,2 phản hồi trước chỉ là tn hiệu bo cho ti biết ộng cơ xe ti chưa hoàn thiện,gp của bạn là tiếng nổ bo cho ti hay xe của ti c thể khởi ộng ược.Biết u nhờ tiếng nổ này ti sớm tìm ược hay tạo ra ược những người mà họ cần ti như ti cần họ. Cm ơn bạn trước rất nhiều.

VietnamtinaPetr P.

27.09.2013

Reagovat

  Ahoj vichni. Snad upoutm pozornost. Naskytla se mi monost individuln vuky vietnamtiny. Mohl bych absolvovat bu 10 lekc po 60 minutch za 3.800 K, nebo 10 lekc po 90 min = 5.000 K. Pokud si najdu parka, cena zstane stejn a podlme se o ni. M nkdo zjem? Vuka by mla probhat v Praze 1, v ulici Na Po.

Re: VietnamtinaHappypepi

18.12.2018

Reagovat

  Dobr den, zvldl jste vuku vietnamtiny? Rd by jsem se uil vietnamsky. Mzete mi pomoct) kontakty, literatura atp. Dkuji s pozdravem Josef astn

sJsnAWkMAELKgEMZdvV3U

19.07.2016

Reagovat

  I can help you keep your home if you want to stay there. Please email me! I am not a scammer. I just have a mission to keep people in their homes. If you are truly done with the home and just want out, email me as well. I can help you with that too. You won’t have to pay me a penny and you can also save the realtor commissions. I will pay threo.Rsfeeences : Was this answer helpful?

Pidat nov koment

Zobraz lnek "Prce student vietnamistiky"

asto kladen dotazy

Klub Hanoi nabz doporuen a kontakty z oblasti nejastjch dotaz na vietnamskou kulturu a komunitu v R.

Souvisejc strnky

Vietnamistika