Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

komentáře k článku

Konec domorodých zelinářů: jejich místa obsazují lidé z Asie

13.12.2006, autor článku: Vladimír Ševela

titulekkristina

07.01.2007

Reagovat

  Souhlasim ohledne toho titulku. To uz tam mohlo klidne byt napr. "Vietnamci berou zelinarum praci." ...Nedavno byl podobne v MF DNES clanek o usilovnych Vietnamcich, jak se pilne uci, pracuji od vidim do nevidim atd. s nazvem "Vietnamska zaplava".

Re: titulekRenyka

29.03.2008

Reagovat

  Chtěla bych být spravedlivá... Vietnamští obchodníci jsou sice možná pracovití, ale bohužel jdou opravdu mimo české zákony. Pokud nakoupíte na vietnamské tržnici např. SAPA téměř nikdy od nich neuvidíte doklad. Pokud ano, tak s falešným razítkem.Zcela jistě drží při sobě, zejména pokud jde něco podplatit, obejít, vždy si dohodí ten správný kontakt. Bohužel úplatky bere český úředník. Toleruji každou kulturu, ale netoleruji nedostatek respektu k pravidlům země v které hodlám podnikat.Omlouvám se všem vietnamským obchodníkům, kterých se tato slova netýkají.

5z2mxKS55JeN0vNJNCuql

09.09.2013

Reagovat

  Petrovi Urbanovi:Nemysledm, Ĺľe by Pavel Rychetskfd neĹ™ekl nÄ›co zajedmave9ho o pre1vu. OsobnÄ› mÄ› napĹ™. zaujala 1. jeho pozne1mka o ntotnsui oddÄ›lovat ote1zky fastavnosti a ze1konnosti (aÄŤ je to pouze pÄ›kne1 re9torika a daS ještÄ› poĹ™e1d funguje jako dalšed obecnfd soud, neĹľ ochre1nce fastavnosti, tedy ne jako korektor kaĹľde9 nespre1vne9 aplikace ze1kona), 2. jeho postĹ™eh o tom, proÄŤ jsou pravomoci dastavnedho soudu ÄŚR formulove1ny tak široce (nedĹŻvÄ›ra v obecne9 soudy, obsazene9 persone1lem ze stare9ho reĹľimu), nebo 3. napĹ™. pozne1mka o tom, kolik toho mĹŻĹľe ree1lnÄ› ovlivnit pĹ™edseda NS (zajedmave9 pĹ™edevšedm pro kritiky pĹ™edsedkynÄ› Ivy BroĹľove9, kdyĹľ poukazujed na jeho nekvalitned nebo nejednotnou judikaturu; teÄŹ se nevyjadĹ™uji k manaĹľe9rske9mu Ĺ™edzened soudu). Snad tedy nehovoĹ™edte za všechny ÄŤtene1Ĺ™e JP ;-)1. a 2.:LN Jak jste si jako še9f daS pĹ™ipadal, kdyĹľ ve1s prezident Klaus nede1vno obvinil, Ĺľe ve1š soud ohroĹľuje demokracii v te9to zemi? Ten vfdrok nebyl šťastnfd. KaĹľdfd me1 pre1vo nesouhlasit. Ale v Ĺľe1dne9m pĹ™edpadÄ› si nemysledm, Ĺľe by dastavned soud ohroĹľoval demokracii. daS je tu od toho, aby ji chre1nil. Ze1kladned proble9m fastavnedho soudnictved a mysledm tedm to naše, nÄ›mecke9 a španÄ›lske9 je, Ĺľe jako jedine9 majed gigantickou pravomoc. NejenĹľe mohou zrušit ze1kon, kterfd pĹ™ijal parlament. Ony mohou zrušit i jake9koli rozhodnuted jake9hokoliv orge1nu veĹ™ejne9 moci, tedy vle1dy, ministra, soudu. Tak silne1 kompetence vede k jiste9mu ze1vazku zdrĹľenlivosti. dastavned soud nemĹŻĹľe do všeho zasahovat, mused velmi ve1Ĺľit, kdy je situace uĹľ kriticke1. A teÄŹ poloĹľedm je1 ote1zku ve1m. ProÄŤ si mysledte, Ĺľe v tÄ›chto tĹ™ech zemedch dostaly fastavned soudy tyto kompetence? LN Asi proto, Ĺľe majed zkušenosti s diktaturami. Ano. Jsou to zemÄ› s dlouhfdm obdobedm totalitnedho syste9mu a po pe1du toho syste9mu tu byla nedĹŻvÄ›ra v obecne9 soudy. Nened moĹľno ty tisedce soudcĹŻ vyhodit. Oni soudili za totalitnedho syste9mu a budou vÄ›tšinou soudit do doby, neĹľ biologickfd faktor provede obmÄ›nu. A proto se v tÄ›chto zemedch nad nÄ› postavil dastavned soud. Ale my nejsme dalšed odvolaced instance. Kdekdo u ne1s jde pĹ™ed slavnfd soud a uĹľ kĹ™iÄŤed: Je1 pĹŻjdu aĹľ k dastavnedmu soudu! A teÄŹ Ĺ™eknu nÄ›co, co je velmi tvrde9. My v takove9 kauze zjistedme, Ĺľe rozhodnuted bylo neze1konne9 a my ho nezrušedme. My nenapravujeme neze1konnosti, my napravujeme jenom protifastavnosti. Nened moĹľne9 vršit dalšed a dalšed opravne9 prostĹ™edky, protoĹľe pak by spravedlnost nikdy neskonÄŤila.3. [V reakci na to, co pĹ™imÄ›lo Otakara Motejla, v te9 dobÄ› pĹ™edsedu NS, aby se stal ministrem spravedlnosti]:A on byl na Nejvyššedm soudÄ› trochu nešťastnfd. PĹ™edseda soudu a je1 to dneska uĹľ pÄ›t let cedtedm se cedted za ten soud odpovÄ›dnfd, ale pĹ™itom na to neme1 absolutnÄ› Ĺľe1dnfd vliv. On se tam stare1 o hadry na podlahu, prostÄ› o to, aby ten soud fungoval. Ale vĹŻbec si nedovedu pĹ™edstavit, Ĺľe bych je1 vÄ›dÄ›l, Ĺľe tĹ™eba paned Kalenske1 me1 fastavned stedĹľnost u tĹ™etedho sene1tu našeho soudu, šel bych za nimi a ptal se jich, jak se rozhodnou. V tu re1nu by mÄ› vypoklonkovali ne z te9 medstnosti, ale ze soudu. Proto Ota na mou prosbu tak rychle pĹ™istoupil. JenĹľe druhfd den Zeman nepĹ™istoupil na to, aby do vle1dy šel Ota medsto mÄ› a pÄ›knÄ› ne1m to rozdÄ›lil. Jeden na legislativu, druhfd na spravedlnost. A šli jsme oba.

o ball desires and additionally backboard along with wheel pairing proceedJonathanKr

25.03.2015

Reagovat

  Jonathan [url=https://www.ndcc.tv/deals/cheap-nba-jerseys/]cheap nba jerseys china[/url] David Maraniss: I had been Sixteen 12 months.ow, "melted his / her middle. [url=https://www.ndcc.tv/deals/wholesale-nfl-jerseys/]wholesale nfl jerseys china[/url] As he gets around the grass, he all business.A: It was subsequently the day after Labor Day in 2002, and I was excited to return to Florida after working more than a dozen years as president of two vocational schools, one in Illinois and then the other in Michigan. [url=https://www.ndcc.tv/deals/wholesale-nfl-jerseys/]wholesale nfl jerseys[/url] In substitution for resolving long standing land claim and tax difficulty with the Oneida Nation yet others, New York provides seven casino licenses.Sugrue does not actually impression police officers my partner and i. [url=https://www.ndcc.tv/deals/]cheap jerseys china[/url]

Re: 5z2mxKS55Je

19.06.2017

Reagovat

  bjuxwkyu7hl3gyqhqj

bez názvuDung

18.12.2006

Reagovat

  at delame, co delame, vzdycky nas bude nekdo odsuzovat. Jeste, ze ne vsichni jsou takovy. Jednoho dne, az dostuduju a zamestnam syna toho rasistu s tou poznamkou o DPH a pekne si pozvu jeho otce na pokec a vsechno mu to vsechno pripomenu :)

kvalitni clanekDragon

18.12.2006

Reagovat

  Nekdo umi jen kalkulovat s DPH a nekdo umi i vstavat a pracovat ve 4 rano - je to velmi kvalitni clanek. Autor je spravedlivy a ma zdravy nazor na vietnamskou komunitu v Cesku. Jen ten titul se mi moc nelibi- Je to prehnane varovani, to by mohlo vyvolat i panik u nekoho. Nebude zadny konec domorrodych zelinaru ale jak se znovu zacinaji ucit domovrodi zelinari v konkurenci s obchodniky prichazejic z Asie - bude to znet lepe. Pochvalim i redakci Klubhanoi.

bez názvuMartin "Nam" Schutz

21.12.2006

Reagovat

  Ahoj, článek je moc hezký a trefný. Nevím, kdo z čechů a jak dlouho by vydržel denně 12-14 hodin 7 dnů v týdnu takhle prodávat, ať už se jedná o stánek nebo obchod. Já to zkoušel několik let a docela pěkná fuška.
Pozn pro kritiky: a pak nezáviďte vietnamcům, kteří se vozí v drahých, nových autech. Někteří se prostě snaží na to vydělat :-) i za cenu, že budou dělat od rána do večera.

Re: bez názvuVláďa

14.01.2007

Reagovat

  Je pěkné, kamaráde, že se Ti líbí pohádky o chuďasi, co z pilného prodeje mrkve si Mercedes koupí... Ano, opravdu se naši asijští "spoluobčané" snaží si vydělat. Avšak i kdyby takovou mrkev, ale i jiné běžné (běžné=především legální!) trhovecké zboží prodávali třeba 27 hodin denně, na bavoráky,audiny, mercedesy ba i nákupy realit by to asi nestačilo... Kouzlo tučných výdělků "pilných" asiatů spočívá trochu někde jinde. Už jste, milí obhájci a obdivovatelé obchodní zdatnosti mnohých asijských trhovců, slyšeli něco o nálezech tun pašovaného, nezdaněného tovaru a různých falzifikátů při raziích ve stáncích na asijských tržnicích, které téměř denně realizuje čs.obchodní inspekce a celní správa? Ano, někteří trhovci se živí i prodejem mrkve, ale buďte si jisti, že ti na mercedesy nemají... Ahoj

Re: bez názvumartin nam

27.12.2007

Reagovat

  martine moc dobře víš že ti co jezdí v drahých autech tak si to nevydřeli čistě,jen z fetu,cigaret a falešného zboží,já proti vietnamcum nic nemám ale je to tak

Re: Re: bez názvujája

20.05.2009

Reagovat

  no než se začnete ohánět falešným zbožím na tržnicích, tak si uvědomte, že dokud ho budou zákazníci kupovat, tak se bude prodávat. to je jednoduché. mnoho lidí by si mělo především zamést před vlastním prahem - kritizujete falzifikaci značek, ale vsadím se, že doma budete mít spoustu stahované a přepalované hudby například... je v tom rozdíl?

kde je asi chbyVlastenec

13.08.2007

Reagovat

  Ono nejde jen o to jestli mají peníze z pašovaného zboží. Zeptejte se lidí v této početné komunitě, zda platí jako živnostníci zdravotní a sociální pojištění, jak poctivě vedou daňovou evidenci či účetnictví, odvádějí pojištění za všechny zaměstnance(příbuzné co jim tak nezištně pomáhají). V tom bude zřejmě zakopán pes a proto jsou tak konkurenceschopní. I český zelinář vstává brzy aby měl čerstvé zboží.

pUvLrrhNotZckNuwVkVW

14.05.2013

Reagovat

  My group is usually to be able to wrtniig a blog and i in reality thank you for information. This content has truly highs our attention. My goal is to bookmark yuor web blog coupled with always maintain investigating mothers and fathers important information.

Přidat nový komentář

Zobraz článek "Konec domorodých zelinářů: jejich místa obsazují lidé z Asie"

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.