Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Přehledná mapa stránek Klubu Hanoi

Klub Hanoi / SEA-liaison

Co je naším cílem? Jak se s námi můžete spojit a stát se členem? V rubrice najdete obecné informace o našem občanském sdržení, stanovy, přihlášku ke členství a další důležité náležitosti a informace.

Činnost Klubu Hanoi

Akce, na něž se můžete těšit a na jejichž přípravě se můžete podílet. Právě probíhající aktivity, u nichž byste neměli chybět. Historie činnosti Klubu Hanoi v minulosti dávné i nedávné.

Projekt Integrační vzdělávání

Projekt "Integrační vzdělávání vietnamských migrantů" byl prvním velkým - tříletým projektem, na jehož realizaci se Klub Hanoi významně podílel. Díky němu se nám v červnu 2009 konečně podařilo otevřít kancelář a poradnu, a to přímo v centru dění – v areálu Sapa na Praze Libuši.

Projekt Spokojené sousedství

Tento projekt se soustředil na řešení konkrétních problémů sousedského a interkulturního soužití, systematicky pracoval s obyvateli městské části Praha Libuš (Čechy i Vietnamci) a podporoval je v řešení sousedských sporů a nedorozumění formou mediace, zajišťováním tlumočení a interkulturní asistencí - vyjednáváním a řešením sporů mezi českými a vietnamskými subjekty. Součástí projektu byla také práce s médii. Stále jsme připraveni nabízet novinářům nejen informace na výše zmíněné téma, ale i poskytovat kontakty a zprostředkovávat tlumočení.

Projekt v Ústeckém kraji

Ústecký kraj zaznamenává po Praze druhou největší koncentraci Vietnamců v ČR. Zatímco však v hlavním městě existuje řada organizací věnující se cizincům, Ústecký kraj je službami pro migranty pokrytý jen velmi málo. Klub Hanoi realizuje projekt zaměřený speciálně na vietnamské klienty, konkrétně v Chomutově.

Projekt rozvojové spolupráce

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání pod názvem Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR.

Projekt EURES

Cílem projektu podpořeného mezinárodní sítí zaměstnanosti EURES je přispění k integraci cizinců z Vietnamu, Mongolska, Číny, Ruska a Ukrajiny do české společnosti prostřednictvím propagace role interkulturních asistentů. V rámci zmíněného projektu jsme iniciovali jednání se zástupci relevantních institucí, abychom ověřili možnosti akreditace této role nyní i v budoucnu, přispěli k přesnější představě o její definici, zahájili propagaci nových interkulturních asistentů mezi jednotlivými klienty i organizacemi a zvyšováním povědomí o nich současně zvýšili možnost jejich uplatnění.

Projekt pro mladé

Cílem projektu s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" je posílení pracovní integrace legálně žijících Vietnamců a Vietnamek v ČR ve věku do 25 let, kteří mají slabý profesní potenciál a nízkou úroveň češtiny, avšak chtějí v ČR žít a pracovat.

Interní projekt KH

Průběh aktivit projektu "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi", CZ.2.17/2.1.00/36120, podpořeného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Projekty na Karlovarsku

Podpora zaměstnanosti

Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060, je zaměřen na získání či zvýšení kvalifikace mladých Vietnamců a Vietnamek v oblasti interkulturní asistence a na celkovou pomoc při jejich uplatňování na trhu práce. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpora integrace

V rámci projektu s názvem "Vytvoření sítě česko-vietnamských interkulturních asistentů v ČR - Karlovy Vary, Cheb", spolufinancovaného obecným programem Solidarita a řízení migračních toků, jsme vyškolili nové česko-vietnamské interkulturní asistenty v Karlových Varech.

Interkulturní asistenti - Praha

V rámci projektu s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů", spolufinancovaného Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, jsme vyškolili dalších 25 česko-vietnamských interkulturních asistentů v Praze.

Projekt ve Věznici Kynšperk

Průběh aktivit projektu "Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk", č. OPZ/2.1/022/0000865, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Interkulturní asistenti - Brno

Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Jihomoravském kraji" je určený pro zde žijící mladé občany vietnamské národnosti, kteří hovoří česky a vietnamsky a mají zájem stát se kvalifikovaným interkulturním zprostředkovatelem/kou.

SEA-l - vstup do Evropy

Průběh aktivit projektu s názvem "SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií", č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní členy.

Archiv aktivit Klubu Hanoi

Historie činnosti Klubu Hanoi v minulosti dávné i nedávné.

Nástěnka organizačních oznámení

Interní informace týkající se vnitřního provozu našeho občanského sdružení.

Vietnam

Základní stručné informace o Vietnamu. Najdete zde shrnutí vietnamské historie, literatury, kinematografie, hudby atd.

Obchod a ekonomika

Praktické informace pro podnikatele a obchodníky, zprávy ze světa investic, daní a peněz...

Vietnamci v ČR

Informace ze světa Vietnamců v České republice. Kultura, novinky, rozhovory, studie.

Rozhovory

Rozhovory s vietnamci, kteří žijí v Čechách. Jaké tu měli začátky, jak rychle si zvykli a naučili se česky, co se jim tu líbí, co nelíbí, co jim tu chybí, co měli ve Vietnamu rádi...

Za tuto rubriku vděčí Klub Hanoi své člence Aleně Veselé.

Aktuality a zajímavosti

Zpravodajství a mnoho zajímavých článků o svátečním i všedním životě ve Vietnamu nebo ve vietnamské komunitě u nás.

Aktuality a zajímavosti

Více méně pravidelné české zpravodajství s vietnamskou tématikou.

Vietnamský Thap Cam

Rubrika zahrnující různorodou směs příspěvků o zkušenostech a dojmech z asijských pobytů. Doufáme, že si společně s námi zavzpomínáte, pobavíte se, nebo se něco nového dozvíte.

Cestujeme po Vietnamu

Zážitky z dobrodružných výprav po vietnamských městech, venkově, ale i často marného hledání kousku tropické přírody. Máte svoje vlastní dojmy z tohoto koutu Asie? Napište nám!

Zážitky z cest

Zážitky z dobrodružných výprav po vietnamských městech, venkově, ale i často marného hledání kousku tropické přírody. Máte svoje vlastní dojmy z tohoto koutu Asie? Napište nám!

Praktické rady na cestu

"Dobře míněné" rady :-) pro všechny, kdo se chystají na výpravu do Vietnamu.

Vietnamistika

Chcete se naučit vietnamsky a nebo proniknout do tajů vietnamské kultury? Neváhejte a přihlašte se na studium vietnamistiky na FF UK v Praze. Zároveň nabízíme v této rubrice ke stažení některé z prací minulých nebo současných studentů.

Vietnamistika na FF UK

Chcete se naučit vietnamsky a nebo proniknout do tajů vietnamské kultury? Neváhejte a přihlašte se na studium vietnamistiky na FF UK v Praze.

Práce studentů

V této rubrice nabízíme ke stažení některé z prací minulých nebo současných studentů ve formátu PDF.

Literární okénko

V této rubrice Vás budeme postupně seznamovat s dostupnými překlady vietnamské poezie i prózy, najdete tu také recenze publikací o Vietnamu a některé další drobnosti.

Recenze

Rubrika recenzí přináší pohled fundovaných autorů na zajímavé publikace týkající se Vietnamu a jihovýchodní Asie.

Překlady z vietnamštiny

V této rubrice Vás budeme postupně seznamovat s dostupnými překlady vietnamské poezie i prózy.

Integrační videa / Video hội nhập

Video - Học tiếng Séc

Postupně narůstající série krátkých videí nabízejících vietnamským zájemcům o český jazyk srozumitelné i zábavnější zprostředkování úplných základů češtiny, které potřebují ve svém každodenním životě. Tato forma umožňuje jednak lektorům či interkulturním asistentům, aby látku používali při svých hodinách, jednak aby je mohli poslouchat sami zájemci doma nebo v práci, když za našimi lektory nemohou přijít kvůli nedostatku času.

Video - Hội nhập

V roce 2006 jsme poprvé naši výuku kurzů češtiny spojili s integračními diskusemi. Spočívaly v tom, že na hodinu českého jazyka přišel odborník či úředník, který představil: 1. svoji práci a její principy, 2. své zkušenosti s prací s cizinci, 3. své přání, co by cizinci mohli změnit, aby se výkon jeho profese usnadnil. Poté vždy následovala diskuse, jež poskytovala prostor pro dotazy, a nakonec jsme s posluchači rozebrali základní užitá slovíčka. Naše již mnohaletá zkušenost vyprofilovala témata v podobě naprosto základních informací o České republice, o kterých víme, že vietnamským migrantům chybí. Některá z nich jsme se rozhodli zpracovat do názorných videí, jež mohou využívat jak samotní posluchači, tak interkulturní asistenti při svých kurzech.

Výuková videa

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice.

Dálná Asie

Indie na západě, Indonésie a Filipíny na jihovýchodě, Mongolsko na severu. Dál by Petr nechodil.

Horní menu

Mapa stránek

Na mapu stránek se právě díváte.

Fonty

Vietnamština na tomto webu a tvorba vlastních dokumentů s vietnamskou diakritikou.

RSS

V současné době jsou Vašim potřebám k dispozici dva soubory RSS. Výpis upoutávek posledních deseti článků a výpis posledních deseti novinek

O nás

Odkaz na stránku, kterou najdete také v rubrice Klub Hanoi.

Kontakt

Odkaz na stránku, kterou najdete také v rubrice Klub Hanoi.

Sponzoři

Poděkování stávajícím a pozvánka pro budoucí sponzory.

Galerie KH

V naší galerii vystavujeme ucelené obrazové soubory s tématikou Vietnamu.

Odkazy

Pár abecedně řazených odkazů, které by se Vám mohly hodit v případě, že cestujete do Vietnamu, nebo hledáte podrobné informace o této zemi.

Kniha návštěv

Zvěčněte se do naší návštěvní knihy! Budeme rádi za každý Váš příspěvek.

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Aktuálně

Máme NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!
Náš nový název volal i po nových a modernějších webových stránkách. Máme je! :-) Postupně přesuneme i všechny články odsud na www.sea-l.cz. Informace tam najdete nejen v češtině, ale i ve vietnamštině a angličtině. Aktuality a spoustu fotek z našich akcí najdete také na Facebooku: v češtině a ve vietnamštině. (27.02.2018)

Chcete se naučit vietnamsky?
V pondělí 18. 3. 2018 startujeme další kurz vietnamštiny pro začátečníky! (14.02.2018)

Pojeďte na výlet!
V sobotu 29. 7. 2017 pořádáme výlet pro rodiče s dětmi do Českého ráje. Více info na letáčcích v češtině i ve vietnamštině. (17.07.2017)

Vietnam na Ládví
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 14 hod. si můžete zpestřit odpoledne festivalem Vietnam - země blízká i vzdálená, jehož pestrým programem Vás provedou sami Vietnamci! (20.06.2017)

Zobrazit starší novinky