Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Literární okénko

Cesta do říše Velkého chána

Jiří Kocourek
11.08.2003

V dobách, kdy země Přemysla Otakara II., českého krále, sahaly až k Jaderskému moři (1269 - 1276) se narodil syn jednomu z českých vojáků, který jel po boku svého krále do Furlánska bránit jeho dědická práva. Jeho matka pravděpodobně pocházela právě odtud (okolí dnešního města Udine na severovýchodě Itálie).

Syn se dal v  15 letech k františkánskému řádu. Jako člen řádu se potomek českého vojáka sám nazval Oldřich Čech (latinsky Odoricus Boemus de Foro Julii).

Řád hlásal  poslušnost papeži a život jeho členů byl velice skromný. Také proto z něj bylo vybíráno mnoho misionářů, kteří měli šířit poselství slova Božího do neznámých krajů.

Protože mongolská říše tehdy nabývala obrovského významu, evropská církev si zde snažila získat svůj vliv a vysílala sem poselství. Roku 1316 byl právě Oldřich papežem Janem XXII. určen jako vedoucí poselství  k mongolskému dvoru do Pekingu (tehdejší sídelní město vládnoucí dynastie). Jedním z důvodů byly jeho zkušenosti získané již předtím v Asii a také znalost asijských jazyků.

Od roku 1316 do roku 1330 procestoval mnoho pro Evropu dosud jen málo známých míst (Indii, Sumatru, Borneo, Čínu), je prvním známým Evropanem, který vkročil na území Tibetu a podal o něm zprávu. To, co jiní v Evropě považovali za holý nesmysl, o čem neměli ani potuchy, čeho se báli a co nenáviděli, to Oldřich odvážně a bez větších předsudků popsal a předal Evropě. Jeho spisy se staly velmi známé. S jeho životem a smrtí je také spojeno několik náboženských zázraků. Byl blahořečen církví. 

Oldřich popisuje to, co zažil, tradiční zvyky a legendy zemí, které navštívil. Zmiňuje se také o území dnešního Vietnamu, které tehdy náleželo Čamskému království (v té době pravděpodobně pod vládou panovníka Che Anana zakladatele dvanácté vládnoucí dynastie Čampy, který si dokázal vydobýt částečný respekt u svých sousedů při obraně království).

Oldřich popisuje slony, želvy, lidovou pověst, bohatost země. Jeho popis je asi stránku a půl dlouhý. Text o Čampě začíná slovy: „Ve vzdálenosti mnoha dnů cesty odtud jest jiné království, zvané Zampa, jehož země jest překrásná.“ Dále pokračuje „ ...Onen král vlastní čtrnáct tisíc ochočených slonů. Starají se mu o ně a pečují o ně na jeho rozkaz poddaní rolníci jako u nás o skot... Když v té zemi zemře ženatý muž, jeho tělo je spáleno a s ním i žijící manželka nebožtíkova...“ (str. 49 - 50, vydání z roku 1998)

Oldřich Čech byl jedním z prvních Evropanů, kteří území dnešního Vietnamu navštívili a podali o něm svědectví. Jeho význam byl pravděpodobně zastíněn jiným cestopisem čackého rytíře Sira Johna Mandeville, který se u nás tiskl už na počátku 16. st., ale byl pouhým plagiátem.

Celý text a mnoho podrobností o životě misionáře Oldřicha najdete ve dvou českých vydáních (každé s jinými přílohami):

Já bratr Oldřich Čech z Furlánska [Popis východních krajů světa]/Odoricus Boemus de Foro Julii [překlad František Gel + Rostislav Kocourek]. - 1.vyd. - Lidová demokracie: Praha, 1962. - 126 s.

Cesta do říše Velkého chána (1316 - 1330) [Popis východních krajů světa]/bl. Oldřich Čech z Pordenone [překlad František Gel + Rostislav Kocourek]. - 1. vyd.  - Kvasnička a Hampl: Praha, 1998. - 179 s. - ISBN 80-902330-0-7

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

O.Cech

Honza13.03.2004

Cesta po stopach Oldřicha Bohema

Standa16.10.2007

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Literární okénko"

V této rubrice Vás budeme postupně seznamovat s dostupnými překlady vietnamské poezie i prózy, najdete tu také recenze publikací o Vietnamu a některé další drobnosti.