Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt rozvojové spolupráce

První projekt Klubu Hanoi v oblasti rozvojové spolupráce

Jiří Kocourek
24.04.2012

Před čtyřmi lety se Klub Hanoi rozhodoval o svém budoucím směřování. V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR se začal více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. Následující text stručně představuje Klub Hanoi v rouchu realizátora projektů rozvojové spolupráce.

V minulém roce získal Klub Hanoi možnost realizovat tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání pod názvem Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR. Díky tomuto projektu se nám rovněž podařilo získat oficiální registraci činnosti Klubu Hanoi na území VSR. Příležitost se snažíme využít v několika ohledech. Jednak napomáháme výměně odborných pedagogických metod mezi oběma zeměmi, jednak podporujeme rozvoj způsobu vzdělávání v oblasti odborného školství.

Čeští odborníci získali nové trendy ve vzdělávání a se svou zkušeností lektorů si ve Vietnamu ověřili potřebnost připravených témat. Realizované semináře zaujaly posluchače zejména v oblasti tvorby vzdělávacích programů. Realizátoři se vždy snaží přizpůsobit programy tak, aby byly přijatelné pro tamní prostředí. Někteří lektoři mají již s výukou ve VSR zkušenosti, stejně jako jejich tlumočníci. Daleko efektivnější se nám jeví práce s tlumočníky z češtiny do vietnamštiny, protože jsme si několikrát ověřili, že ačkoli se ve Vietnamu realizuje mnoho seminářů v angličtině, jen malá část běžné klientely jim přesně rozumí. Vytvářeny jsou rovněž vzdělávací materiály ve vietnamštině, současně přizpůsobené obsahově, aby byly cílové skupině srozumitelné. Projekt podporuje výměnu odborníků také formou stáží do ČR a podporou vzájemné spolupráce škol z obou zemí.

V rámci projektu vysíláme do Vietnamu i některé absolventy našich vzdělávacích kurzů "interkulturní asistence". Interkulturní asistenti zde získávají základní sociální, komunikační, tlumočnické, překladatelské a interkulturní dovednosti, které by je měly lépe připravit na roli kulturních mediátorů. Tato role je v současné době diskutována jednak s ohledem na vznik povinných a návazných nepovinných integračních kurzů pro příchozí cizince, jednak v návaznosti na diskusi o krajanských zprostředkovatelských službách a jejich nízké profesionalitě. Klub Hanoi se snaží podporovat nejen konkrétní asistenty, ale roli interkulturního asistenta jako takovou, včetně její akreditace a další formy odborné garance. V poslední době s námi spolupracuje aktivně zhruba dvanáct vyškolených asistentů.

Protože se snažíme o interkulturní přemostění, předáváme i pedagogické hodnoty, pramenící již od J. A. Komenského. Zejména se snažíme o vytvoření českého vzdělávacího centra ve VSR. Menší centrum pravděpodobně vznikne již tento rok, zatím zastřešené jen naší organizací a vietnamským partnerem. Pokud by však někdo ze čtenářů měl nápad, jak tuto myšlenku podpořit i z jiných zdrojů, určitě jej uvítáme!

V dalších dvou letech představíme vietnamským představitelům státní správy i konkrétním vybraným učitelům naše odborné školství (zejména ve spolupráci s kolegyní Ing. Hanou Čihákovou, PhD.). Náš příspěvek bude pravděpodobně zařazen do státem akreditovaného systému vzdělávání s osvědčením pro účastníky školení. Kurzy budou vedené formou teoreticko-interaktivního semináře s povinnou praxí pod dohledem supervizorů a následnou skupinou reflexí a sebereflexí, osobní konzultací a závěrečným odborným vyhodnocením. Pokusíme se zavést zcela novou formu vzdělávání přímo na středních odborných školách. Posluchači budou vysláni do jiných škol, než učí, aby si vyzkoušeli nově získané poznatky na nových žácích. Ti nejlepší pojedou na stáž do ČR.

Zájmem Klubu Hanoi je podporovat rozvoj školství, zejména ZŠ a SŠ, zdravotnická osvěta, komunitní rozvoj a sociální práce v regionu. V této oblasti navazuje na zkušenosti týmu Mgr. Jiří Kocourek – aplikovaná sociologie, který již ve Vietnamu realizoval tři projekty týkající se zmíněných oblastí.

Nezbývá než doufat, že se podaří vzdělat skupinu kvalitních a aktivních trenérů, kteří by své know-how předávali ve VSR dál. Všem zájemcům o představenou problematiku a případným dotazům jsme otevření. O další realizaci projektu budeme postupně informovat.

 

Projekt je realizován na základě rozhodnutí České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a podprogramu Podpora trhu práce ve Vietnamu prostřednictvím zvyšování úrovně odborného školství se zaměřením na zvyšování kvality a dostupnosti odborného školství. Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR, partnery projektu jsou Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR a Vietnamsko-australské centrum vzdělávání VIETCARE.

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR (23.01.2012)

Klobouk dolů (29.11.2012)

Druhý rok projektu podpory odborného vzdělávání ve Vietnamu (01.02.2013)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt rozvojové spolupráce"

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání pod názvem Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR.

Související stránky

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR

Klobouk dolů

Druhý rok projektu podpory odborného vzdělávání ve Vietnamu