Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt rozvojové spolupráce

Druhý rok projektu podpory odborného vzdělávání ve Vietnamu

Jiří Kocourek
01.02.2013

V roce 2012 proběhly další aktivity projektu, které stojí za pozornost.

Projekt Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR se ve svých aktivitách ustálil na realizaci následujících oblastí: 1/ podpora inovujících nástrojů systému odborného vzdělávání ve VSR, 2/ založení a rozvoj sítě trenérů – multiplikátorů odborného vzdělávání ve VSR a 3/ podněcování inovace změn systému odborného vzdělávání na úrovni Ministerstva práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR.

Minulý rok byly schváleny všechny návrhy na obsah a formy vzdělávání trenérů – tj. vyškolených učitelů odborných škol, kteří budou dále šířit své poznatky v celé VSR. V letošním roce se podařilo dát dohromady kompletní obsah vzdělávání. Na základě výzkumu realizovaném ve VSR, jenž čerpal ze sekundární analýzy studií ve VSR i z vlastních zdrojů informací pro výzkum z celého Vietnamu, byly vytipovány hlavní problémové oblasti systému odborného vzdělávání. Do školení trenérů jsme pak zahrnuli následující oblasti:

1. Základy komunikace, řešení konfliktu a facilitací role učitele

Metodologické zázemí společenských věd ve VSR není tradiční disciplínou. Chápání sociálních oborů se často redukuje na "přetlumočení" myšlenek ze Západu, bez vlastní motivace k jejich aplikaci. Důraz na morální výchovu v návaznosti na konfuciánské tradice stále převažuje nad obsahem a kritickým myšlením. Základní principy sebereflexe každého člověka, základní principy diskuse, experimentálního ověřování a motivace k aplikaci tak ve vietnamském školství často chybí.

Z toho důvodu, ačkoli v projektu pracujeme na úrovni středních škol, bylo třeba ošetřit handicapy, se kterými přicházejí žáci ve VSR již ze základních škol: nedostatek motivace k samostatné práci a nedostatečné odborné zázemí z různých předmětů. Nejprve jsme pro budoucí trenéry zorganizovali třítýdenní intenzivní školení, v rámci něhož jsme postupovali dle základních principů odkazu J. A. Komenského počínaje a moderní pedagogikou konče. Blok základů komunikace a facilitace sloužil také k vytvoření základních vztahů podporujících kooperaci a rovnocennou spolupráci ve skupině samotných trenérů. Teprve posléze jsme předávali znalosti a dovednosti, které učitelé využijí při výuce žáků, a stejně tak v osobním životě.

Ptali jsme se učitelů, s jakými problémy se ve své praxi nejčastěji setkávají. Odpovídali: studenti nejsou dostatečně motivovaní, studenti nerozumí výkladu, studenti stále vyrušují a hrají při hodinách nejrůznější hry, studenti se zamilovávají do učitelů.

Konkrétně jsme pracovali na následujících tématech: Co podporuje a co brání komunikaci při hodině? Jak se žákem komunikovat a přitom udržet svoji roli učitele? Jak využívat aktivizující a facilitační metody, čili metody skupinové práce při hodině? A na řadě dalších.

Každý pátek účastníci semináře absolvovali praxi se třídou, kterou nikdy předtím neučili. Po té jsme se vždy ptali studentů, jaký mají z hodin pocit. Jejich hodnocení nás (a samotné trenéry neméně) potěšilo: výklad učitele byl velmi zajímavý, více upoutá, mohli jsme se zapojit do hodiny, látka nás bavila, hodina byla veselejší, lépe jsem rozuměli obsahu, bylo to jiné, než jsme zvyklí apod.

2. Metodika přípravy učitele na hodinu

V rámci metodiky přípravy učitele jsme kladli důraz i na to, jak využít zkoušení žáka nejen k hodnocení jeho, ale rovněž k hodnocení práce učitele. Pokusili jsme se vysvětlit, že neúspěchy žáka nemusejí být jen důsledkem jeho neschopnosti, ale mohou souviset též s nevhodným prostředím školy a vzdělávacího systému, nedostatky učitele apod. Na závěr semináře učitelé předvedli ukázkové hodiny, a je mi potěšením sdělit, že nás všechny příjemně překvapili; všichni lektoři projektu měli z toho, jak se naši trenéři své "obnovené" role učitele zhostili, velice dobrý pocit.

V neposlední řadě je třeba zmínit konferenci, jíž jsme tentokráte uspořádali na téma sociálního partnerství škol, tedy spolupráce s výrobci, podnikateli, městem, státem a dalšími subjekty v regionu. Při té příležitosti byly využity i zkušenosti tří představitelů Ministerstva práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR, kteří na týden navštívili Českou republiku. Položili jsme základy oboustranné spolupráce na úrovni škol a připravili několik přeložených učebních materiálů. Tímto velice děkujeme zástupcům zúčastněných škol ve Vietnamu i v ČR a zástupcům Národního ústavu pro vzdělávání za podporu při přípravě stáže. Děkujeme také lektorkám a dalším odborným konzultantům, především Jitce Jilemické a Haně Čihákové. Obrovský kus práce odvedli také tlumočníci Julie Lien Vrbková a Tran Van Sang.

Výstupy projektu za rok 2012

- realizace třítýdenního intenzivního semináře pro trenéry
- příprava vzdělávacích materiálů pro celé školení
- realizace konference o sociálním partnerství
- realizace stáže v ČR pro zástupce MOLISA
- podpora a rozvoj internetových stránek www.seca.net.vn
- položení základů pro oboustrannou spolupráci
- podnícení myšlenky vzdělávacího centra ve VSR

Plány na rok 2013

A jaké jsou naše další plány? V letošním roce bychom rádi doškolili trenéry v sestavování a využívání vzdělávacího programu a v lektorských dovednostech; ve spolupráci s nimi pak připravíme obecný vzdělávací program pro učitele v odborném školství VSR. Na nadcházející konferenci budou tentokrát představena doporučení projektu vůči vzdělávacímu systému z pozice ČR i řídících institucí VSR. Tři nejlepší trenéři pojedou na stáž do ČR na vybranou SOŠ, dokončíme také překlady vzdělávacích materiálů a nadále budeme podporovat internetové stránky prezentující odborné školy vietnamské veřejnosti a zájemcům o studium.

Rok 2012 přinesl velmi příjemné výsledky, držme palce, aby tomu tak bylo i v roce příštím :-)

 

Projekt je realizován na základě rozhodnutí České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a podprogramu Podpora trhu práce ve Vietnamu prostřednictvím zvyšování úrovně odborného školství se zaměřením na zvyšování kvality a dostupnosti odborného školství. Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR, partnery projektu jsou Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR a Vietnamsko-australské centrum vzdělávání VIETCARE.

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR (23.01.2012)

První projekt Klubu Hanoi v oblasti rozvojové spolupráce (24.04.2012)

Klobouk dolů (29.11.2012)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt rozvojové spolupráce"

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání pod názvem Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR.

Související stránky

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR

První projekt Klubu Hanoi v oblasti rozvojové spolupráce

Klobouk dolů