Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt pro mladé

Mládí vpřed - pokračování projektu

Klub HN
14.02.2014

Projekt intenzívní individuální podpory mladých Vietnamců a Vietnamek, kteří dosud nevyužili plně svůj potenciál nebo jsou v tísni z důvodů ekonomické krize či slabšího ekonomického postavení migrantů obecně, se pomalu chýlí ke konci. Jaké aktivity účastníkům nabídl, jak je využili účastníci?

K dnešnímu dni bylo projektem s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" podpořeno na 91 přihlášených vietnamských migrantů do 25 let. Projekt jim nabídl kurzy českého jazyka ke zvládnutí zkoušky A1 nutné k získání trvalého pobytu v ČR, včetně navazující výuky české odborné terminologie a konverzace pro podnikatele či potenciální zaměstnance v průmyslu a službách.

Vedle toho mají přihlášení zájemci možnost docházet na odborné přednášky vedoucí ke zvýšení jejich kvalifikace - vedle seminářů praktického právního základu jsme pro ně uspořádali přednášky věnované základům podnikání a pracovně-právní tématice a od března se mohou těšit na další užitečná témata (logistika, systémy řízení, uskladnění zboží, obalové hospodářství aj.).

Účastníci rovněž hojně využívají nabízených individuálních profesních konzultací a odborného poradenství (personální, právní, ekonomické, daňové aj.).

Kromě výše uvedených aktivit poskytuje projekt zajištění vhodných rekvalifikačních kurzů. Doposud účastníci úspěšně absolvovali kurzy kosmetiky, líčení, šití a programování - vydáno bylo 5 osvědčení o rekvalifikaci. V současné době dokončují další účastníci kurzy tvorby webových stránek a účetnictví a daně pro praxi, další mají objednány kurzy stylisty, kadeřnických a holičských prací a managementu pro praxi. Do konce projektu ještě zbývají více než čtyři měsíce a jistě ještě možnosti zvýšit si své dílčí kvalifikační vzdělání nejeden účastník využije.

V neposlední řadě pak projekt pomáhá - věren svému názvu - se zařazením na trh práce nalezením a zajištěním pracovního místa či založením nebo obnovením živnosti. V této aktivitě se bohužel potýkáme s nízkým zájmem o zaměstnávání vzhledem k prohlubující se ekonomické krizi i povánoční sezóně; v očích klientů projektu nese založená živnost jen zvýšené náklady na zdravotní a sociální pojištění a na daně. Obecně je motivace o zaměstnání a založení živnostenských listů velmi nízká, a to zejména z ekonomických důvodů a z důvodů nízké motivace k celoživotnímu růstu a učení. V rámci konzultací i běžných výukových hodin proto musíme problémy spojené se zaměstnáváním účastníkům neustále vysvětlovat, stále o daném problému spolu diskutujeme a hledáme vhodné cesty osobního rozvoje. V současné době jsme nicméně pomohli zřídit nový živnostenský list 3 účastníkům, 1 účastnici jsme pak díky podpoře projektu nalezli nové pracovní místo.

Veškeré aktivity v rámci projektu jsou pro účastníky zdarma, zajištěné mají vždy malé občerstvení a maminky dokonce hlídání svých ratolestí.

Projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00005 "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Mládí vpřed (nový projekt KH) (01.08.2012)

Mládí vpřed - finále (22.07.2014)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt pro mladé"

Cílem projektu s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" je posílení pracovní integrace legálně žijících Vietnamců a Vietnamek v ČR ve věku do 25 let, kteří mají slabý profesní potenciál a nízkou úroveň češtiny, avšak chtějí v ČR žít a pracovat.

Související stránky

Mládí vpřed (nový projekt KH)

Mládí vpřed - finále