Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Interní projekt KH

Profesionalizace týmu KH - pokračování projektu

Jiří Kocourek
15.06.2014

V rámci projektu s názvem "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi" č. CZ.2.17/2.1.00/36120, realizovaného Klubem Hanoi, již proběhlo několik aktivit. Za velmi cenné považujeme to, že jsme si mohli vytvořit časové rezervy, díky kterým se můžeme setkávat a probírat otázky nejen týkající se realizace konkrétních projektů, ale také otázky rozvoje Klubu Hanoi a jeho dalšího pokračování. Projekt stále realizujeme za účasti týmu Klubu Hanoi a spolupracovníků partnerské obecně prospěšné společnosti VOLONTÉ CZECH.

Kromě pravidelných setkávání organizujeme i pravidelné supervize členů, kteří pracují v oblasti interkulturní práce, a dále setkávání tematická v oblasti mediace, krizové intervence, psychiatrie, sociální práce, lektorské činnosti, jazykovědy a dalšího plánování fundrisingu apod. Tato setkávání přináší zklidnění pracovního napětí, umožňují odpočinek jednotlivých pracovníků a nové další vzdělávání, motivují je z hlediska prevence vyhoření, ale také budoucího zaměření činností a jejich účasti v Klubu Hanoi.

 Významnou aktivitou byly lekce výuky češtiny pro cizince, kterých se účastnili špičkoví lektoři z oboru, včetně paní Lídy Holé, autorky učebnic a výborné lektorky a metodičky. Cílem seminářů bylo rozšířit kapacitu lektorů českého jazyka v Klubu Hanoi a Volonté CZECH. Byly hned otevřeny dva nové kurzy češtiny i vietnamštiny Klubu Hanoi pro imigranty. Pokud jde o udržitelnost projektu, byli jsme pozváni na realizaci supervize do jiné integrační organizace, kam opět pojedeme nejen s hotovými lektory, ale i s dalšími zájemci o výuku češtiny.

Pokud jde o interkulturní asistenci a komunitní tlumočení, výrazně v rámci projektu spolupracujeme i s organizací Inbáze www.interkulturnimediace.cz. Celý tým je zapojen ve více aktivitách, v jejichž rámci se vytváří nová profese v ČR, a vzdělávají se asistenti i v jiných jazycích než je vietnamština. Interní vzdělávání nám napomohlo k tomu, abychom lépe naplnili požadavky vytvoření nové metodiky profese pro ČR. Kromě toho se účastníme i vytváření metodiky a samotného školení tlumočníků připravovaných integračních kurzů pro příchozí cizince do ČR.

Interní lektoři projektu se účastnili zajímavých školení a stáží. Jeden tlumočník odjel na stáž do VSR, kde absolvoval setkání s podobnými neziskovými organizacemi, vzdělávací kurz a školení ve vietnamštině. Interní lektoři absolvují kurz zážitkové pedagogiky a certifikovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání. Někteří členové se také vzdělávali v oblasti sociálních věd.

Celkem projekt podporuje 41 osob, z toho zatím dvě ukončené aktivity absolvovalo 5 osob, které se zařadily mezi úspěšné absolventy.

Výrazné aktivity proběhly také v oblasti fundrisingu - byla nastavena strategie získávání dalších zdrojů, strategie samofinancování, ověřeny některé možnosti psaní nových grantů do VSR i do ČR. Klub Hanoi komunikoval jak s potenciálními sponzory, tak i donory. Byla nastavena další dlouhodobější vize, na jejímž základě byly pozměněny i stanovy.

Při ukončení projektu koncem roku opět podáme informaci vycházející především ze závěrů workshopu, kde sumarizujeme výstupy daného projektu.

Mgr. Jiří Kocourek, předseda Klubu Hanoi o.s.
Ing. Daniel Kolář, ředitel VOLONTÉ CZECH o.p.s.
Ing. Zuzana Bejó, manažerka projektu

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu KH – všem vytrvalým za odměnu (01.09.2013)

Profesionalizace týmu KH - zpráva z úvodních workshopů (01.10.2013)

Projekt profesionalizace týmu KH - finále (23.02.2015)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Interní projekt KH"

Průběh aktivit projektu "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi", CZ.2.17/2.1.00/36120, podpořeného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Související stránky

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu KH – všem vytrvalým za odměnu

Profesionalizace týmu KH - zpráva z úvodních workshopů

Projekt profesionalizace týmu KH - finále