Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt pro mladé

Mládí vpřed - finále

Klub HN
22.07.2014

Projekt intenzívní individuální podpory mladých Vietnamců a Vietnamek s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" byl zdárně ukončen. Jakými výsledky se může pochlubit?

Během projektu bylo podpořeno na 91 přihlášených vietnamských imigrantů do 25 let. Projekt jim nabídl kurzy českého jazyka ke zvládnutí zkoušky A1 nutné k získání trvalého pobytu v ČR, včetně navazující výuky české odborné terminologie a konverzace pro podnikatele či potenciální zaměstnance v českém průmyslu a službách. Kurz v rozsahu 336 hodin byl zakončen závěrečným testem a ústním pohovorem, po jehož zvládnutí získalo 45 úspěšných absolventů osvědčení.

Souběžně s kurzem češtiny vznikal česko-vietnamský slovník, jehož jednotlivé části vychází ze zájmu klientů o individuální kvalifikační vzdělávání. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů příslušných rekvalifikačních kurzů, jež úspěšně absolvovali účastníci projektu, anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků, kteří danou oblast znají. Kromě čistě řemeslných či oborově specializovaných slovníčků zde najdete i odborné termíny pro oblast podnikání a zaměstnání, včetně slovní zásoby integračního základu, jenž byl součástí kvalifikačního vzdělávání uvedeného projektu a bez něhož se neobejde žádný cizinec, který na území ČR vykonává výdělečnou činnost.

Během realizace projektu získali účastníci programu celkem 18 osvědčení o rekvalifikaci, a to v oborech šití, programování, kosmetika, prodlužování řas, manikúra, pedikúra, vizážistka, kadeřnické a holičské práce, účetnictví a daně, tvorba webových stránek a management.

Účastníci rovněž hojně využívali nabízených individuálních profesních konzultací a odborného poradenství (personální, právní, ekonomické, daňové aj.), včetně interního poradenství poskytovaného projektovým týmem, v němž byla s klienty řešena aplikace poradenství externího, návaznost potřeb klienta na činnosti a nabídky projektu, možnosti uplatnění na trhu práci i možnosti další spolupráce s Klubem Hanoi. Konzultace se týkaly i podmínek celé rodinné situace klienta v ČR i ve VSR.

Zájem o odborné přednášky vedoucí ke zvýšení jejich kvalifikace naproti tomu nebyl tak velký, jak jsme předpokládali, nicméně i zde máme úspěšné absolventy (13), kteří si díky mnoha užitečným seminářům rozšířili obzor v dané problematice. Jako bonus této aktivity, resp. aktivit můžeme nabídnout rovněž 2 sborníky obsahující souhrn přednášek určených jednak pro cizince - potenciální zaměstnance v českém průmyslu nebo službách, jednak pro cizince - podnikatele v ČR.

Kapitoly sborníku přednášek určeného potenciálním zaměstnancům se věnují problematice zaměstnávání a současně specifikům zaměstnávání cizinců na území ČR, právnímu rámci zaměstnávání, postupům kompetentních úřadů, právům a povinnostem zaměstnance, způsobu vyhledávání pracovních míst, vytvoření motivačního dopisu a komunikaci se zaměstnavatelem, objasnění agenturního zaměstnávání, zásad bezpečnosti práce, ale také specifickým oblastem jako jsou certifikace jakosti, obalové hospodářství, systémy řízení, interní logistika výrobních závodů atd.

Obsah přednášek pro podnikatele byl zaměřen na rozvoj, obnovení či zahájení podnikání; kapitoly tohoto sborníku tudíž obsahují legislativní rámec podnikání v ČR, možnosti financování podnikání, daňový systém a evidenci, zásady jednání se zákazníkem, zákony o cenách, o ochraně spotřebitele a duševního vlastnictví, o bezpečnosti výrobků, ale také speciální předpisy pro provozovatele obchodů s potravinami, uskladnění zboží, nakládání s obaly a odpady, záruční doby aj.

Oba sborníky jsou k dispozici v česko-vietnamské verzi a dostupné pro všechny zájemce v rubrice Ke stažení na našem webu.

Bohužel zprostředkování zaměstnání v průmyslu ČR i obnova či zahájení podnikatelské činnosti pro účastníky projektu se ukázalo velmi problematické. Vzhledem k ekonomické krizi a jejímu dopadu na vietnamskou skupinu se výrazně projevoval snížený zájem o zaměstnávání, které s sebou v jejích očích nese jen zvýšené náklady na zdravotní a sociální pojištění a na daně. Ze stejných důvodů neměli účastníci příliš zájem zřizovat nové živnostenské listy. Obecně tak byla motivace o zaměstnání a založení živnostenských listů velmi nízká, a to zejména z ekonomických důvodů a z důvodů nízké motivace k celoživotnímu růstu a učení. Přesto se projektovému týmu podařilo 14 účastníkům zprostředkovat pracovní místa a 4 účastníci k tomu úspěšně zahájili živnostenské podnikání..

Udržitelnost projektu

Úroveň znalosti českého jazyka se u účastníků zvýšila, a to i přes mnohé překážky, které jim v tom brání. Stejně tak účastníci projevili vysoký zájem o odborné kvalifikační vzdělávání. Někteří z nich již v současné době dosaženého vzdělávání dále využívají, nechali si rozšířit činnost v živnostenském listu nebo zahájili v dané oblasti výdělečnou činnost. Dalšími udržitelnými výstupy projektu jsou uvedené sborníky a slovník. Učební materiály jsou podány jednoduchou, snadno pochopitelnou formou, můžeme je tak bez problémů dále využívat ke vzdělávání samotných migrantů z Vietnamu i poskytovat dalším organizacím, které s uvedenou cílovou skupinou pracují.

Neustálé intenzivní externí i interní konzultace napomáhaly v průběhu celého projektu hledání vhodných řešení pro cílovou skupinu k integraci na trh práce. Nutno dodat, že cílová skupina je výrazně pod tlakem rodinných vazeb a starších generací, které obecně nechtějí být zapojeny v systému zaměstnávání pro jeho vysokou nákladnost; na skutečnost, že zaměstnavatelé musí platit přes 40 % výdajů nad mzdu, pohlíží jako na holý nesmysl. I přes veliké bariéry, které byly navíc zvýšeny účinkem ekonomické krize, se však nakonec potřebný počet osob na nových pracovních místech podařilo naplnit. Motivace k práci nicméně výrazně souvisí s vnějšími právními podmínkami.

Uvidíme, jak se bude celá situace v ČR do budoucna vyvíjet. Klub Hanoi bude v každém případě na podpoře zaměstnávání vietnamských migrantů, jejich vzdělávání v českém jazyce i dalším integračním vzdělávání pracovat, jako tomu dělal od počátku.

Projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00005 "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Mládí vpřed (nový projekt KH) (01.08.2012)

Mládí vpřed - pokračování projektu (14.02.2014)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt pro mladé"

Cílem projektu s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" je posílení pracovní integrace legálně žijících Vietnamců a Vietnamek v ČR ve věku do 25 let, kteří mají slabý profesní potenciál a nízkou úroveň češtiny, avšak chtějí v ČR žít a pracovat.

Související stránky

Mládí vpřed (nový projekt KH)

Mládí vpřed - pokračování projektu